Perisian Pembelajaran Percuma


Ibu-bapa, pelajar dan guru boleh menggunakan perisian berikut iaitu www.gnowledge.com bagi meningkatkan prestasi pembelajaran anak-anak. Perisian ini membolehkan pelajar menjawab soalan, menyemak jawapan dan meningkatkan memori pembelajaran secara percuma. Dihasilkan oleh rakyat Malaysia sendiri bagi membantu ibu-bapa yang tidak berkemampuan untuk memberi latihan tambahan kepada anak-anak mereka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s